Kay

About Me

Jag är tjugofyra år gammal. Jag vill bo i Sverige i framtiden, men just nu bor jag i Michigan, USA.