Sweden

Stockholm Swedish <> English Exchange

Upcoming Event

Saturday, March 31

Språkutbyte/Language Exchange Swedish/Engelska

Duolingo Event

Los Suecanoles and Duolingo Events wants to unite people through language. Hence we will host events at least twice a month to reach the goal of unification and language learning! Los Suecanoles och Duolingo Events vill förena människor genom språk. Därför kommer vi att arrangera språkträffar minst två gånger i månaden för att nå målet om enande och språkinlärning!

View Details

Past Event

Språkutbyte/Language Exchange Swedish/Engelska

March 17

Duolingo Event

Språkutbyte/Language Exchange Swedish/Engelska
Stockholm Swedish <> English Exchange

Team