Netherlands

Haarlem Esperanto

About

La Amsterdama Rondo kunvenas ĉiun duan dimanĉon de la monato en "De Koopermoolen", Warmoesstraat 5 Amsterdam. La kunvenoj komenciĝas je la 15a horo kaj daŭras proksimume 2 horojn. En Harlemo la grupo kunvenas ĉiun duan ĵaŭdon ĉe s.rino Van Huis, Leisevaart 556, Haarlem. Komenca horo: 14a horo; la kunveno daŭros ĝis la 16a horo. Estas kursoj por progresantoj ĉes.ro De Wit, Houtvaartkade 21, Aerdenhout, en la merkreda vespero (20a h.) kaj en la lunda posttagmezo (15a h.) De Amsterdamse Kring komt elke tweede zondag van de maand bijeen in het souterrain van Hotel De Koopermoolen, Warmoesstraat 5, Amsterdam. De bijeenkomsten beginnen om 15 uur en duren ongeveer 2 uur. In Haarlem komt de groep elke tweede donderdagmiddag bijeen, van 14-16 uur, bij mw. Van Huis, Leidsevaart 556. Er zijn cursusgroepen voor gevorderden die op woensdagavond (20 uur) of maandagmiddag (15 uur) worden gehouden.

Upcoming Events

There are no upcoming events at the moment. Please check again soon.

Past Events

KOMPUTILADO EN ESPERANTO - COMPUTEREN IN ESPERANTO

Feb. 10, 2019

Duolingo Event

KOMPUTILADO EN ESPERANTO - COMPUTEREN IN ESPERANTO
Haarlem Esperanto

Jan. 13, 2019

Duolingo Event

Pri la muzeo Neeltje Pauw - Over het museum Neeltje Pauw
Haarlem Esperanto
Filozofiumado - Filosoferen met Korine

Dec. 9, 2018

Duolingo Event

Filozofiumado - Filosoferen met Korine
Haarlem Esperanto
La Amsterdama Rondo

Nov. 11, 2018

Duolingo Event

La Amsterdama Rondo
Haarlem Esperanto

Teams

Emilio

Emilio

Global Ambassador
View Profile
Bert

Bert

Global Ambassador
View Profile