Språkutbyte/Language Exchange Swedish/Engelska

Stockholm Spanish<>Swedish Exchange
March 31, 2018, 1 p.m.

About this event

During a language exchange people should feel free to speak as they please. But for those who wants structure we will try to arrange games or exercises to further emphasize learning. Or simply just have more fun. Important to know is that according to Duolingo policy that minors should alway be accompanied by an adult. Other than that, lets have fun and make more friends!

Under ett språkutbyte borde folk gärna prata som de vill. Men för dem som vill ha struktur ska vi försöka arrangera spel eller övningar för att ytterligare underlätta inlärningen. Eller helt enkelt bara ha det roligare. Viktigt att veta är att enligt Duolingos policy bör minderåriga alltid åtföljas av en vuxen. Utvöver låt oss ha kul och lära känna fler vänner!

When

March 31, 2018
1 p.m. - 2:30 p.m.

Where

Kafferepet
Klarabergsgatan 35 Stockholm, 11121

Team

Tim Andersson Lind

Tim Andersson Lind

Global Ambassador
View Profile