Intercambio español/sueco Språkutbyte spanska/svenska

Stockholm Spanish<>Swedish Exchange
April 13, 2019, 2:30 p.m.

About this event

TEMA: Vem är jag? / Quien yo soy?

Duolingo och Los Suecañoles är enade för att möjliggöra gratis inlärning av svenska och spanska.

Gå med för att stödja detta arbete!

Duolingo y Let Suecañoles acuerdan habilitar el aprendizaje gratuito de sueco y español.

Únete a esto para apoyar este trabajo!

Plats / Lugar

Konditori Vallmofröt

Hagsätra torg 14, 124 73 Bandhagen

https://goo.gl/maps/3W4n6Y3GncT2

Policy

Viktigt att veta är att enligt Duolingos policy bör minderåriga alltid åtföljas av en vuxen. Utöver låt oss ha kul och lära känna fler vänner!

Important to know is that under Duolingo's policy, minors should always be accompanied by an adult. In addition, let's have fun and get to know more friends!

Es importante saber que bajo la política de Duolingo, los menores siempre deben estar acompañados por un adulto. ¡Además, divirtámonos y conozcamos más amigos!

Welcome / Bienvenidos / Välkomna

When

April 13, 2019
2:30 p.m. - 4:30 p.m.

Where

Konditori Vallmofröt
Hagsätra torg 14 Stockholm, 12473 Bandhagen

Team

Tim Andersson Lind

Tim Andersson Lind

Global Ambassador
View Profile