Iceskating/Åka skridskor/Patinaje con Duolingo y Los Suecañoles

Stockholm Spanish<>Swedish Exchange
Dec. 16, 2017, 5 p.m.

About this event

Duolingo och Los Suecañoles är enade för att möjliggöra gratis inlärning av svenska och spanska.
Gå med för att stödja detta arbete!
Duolingo y Let Suecañoles acuerdan habilitar el aprendizaje gratuito de sueco y español.
Únete a esto para apoyar este trabajo!
Måste vara 18år eller äldre för att delta. Minderåriga måste vara i sällskap med en vuxen.
Tienes que tener 18 años para participar. Menores de edad tiene que tener supervisión de un adulto.
Bienvenidos/Välkomna


Opino que patinar es muy importante en la cultura sueca. En la escuela primaria los maestros de educación física tienen que enseñar como patinar sobre el hielo. Y es importante patinar bien para recibir una buena nota.

Entonces surge la idea junto con Duolingo y Los Suecañoles querer compartir el conocimiento y la habilidad para patinar sobre el hielo. También para aprender una parte de la cultura sueca que es muy integral.

El evento dura 17:00-18:30
Nos reunimos entre las 17:00 y las 17:30. Alquiler patines por una hora vale 70kr.
Empezamos patinar 17:30 Y patinamos hasta 18:30

Ojalá que todos van a disfrutar mucho!

Atentamente,

Tim Fundador de Los Suecañoles y Embajador de Duolingo

Kom och åk skridskor med Duolingo och Los Suecañoles!

Jag tycker att åka skridskor är mycket viktigt i den svenska kulturen. I grundskolan måste idrottslärare lära ut hur man åker skridskor. Och det är viktigt att åka bra med skridskorna för att få ett bra betyg.

Därför fick jag idén att Los Suecañoles och Duolingo kan dela med oss av kunskapen och förmågan om hur man åker skridskor.

Evenemanget varar från 17:00 till 18:30
Vi möter upp mellan 17:00 och 17:30 . Hyra skridskor kostar 70kr/timme
Vi börjar åka skridskor 17:30 och vi åker fram till 18:30.

Förhoppningsvis kommer vi ha roligt tillsammans!

Med vänliga hälsningar,

Tim grundare av Los Suecañoles och Global Duolingo Ambassador

When

Dec. 16, 2017
5 p.m. - 6:30 p.m.

Where

Kungsträdgården
Jussi Björlings allé 5 Stockholm, 10391

Team

Tim Andersson Lind

Tim Andersson Lind

Global Ambassador
View Profile