Filozofiumado - Filosoferen met Korine

Haarlem Esperanto
Dec. 9, 2018, 3 p.m.

About this event

Filozofiumado

Filozofi-umado estas vorto kiun elpensis Korine Cheizoo por indiki ke temas pri interbabila laborgrupeto por ĉiuj, de ĉiuj aĝoj, devenoj, edukado k.s. Ne temas pri tre serioza okupo de filozofoj. La partoprenantoj parolas pri aforismoj kaj spritaj eldiraĵoj de famuloj kaj malpli konataj homoj. Tiuj aforismoj kaj eldiraĵoj troviĝas sur kartoj kun demandoj por stimuli la diskutadon.

Korine gvidas la interparolojn inter la partoprenantoj. Labormaniero: partoprenanto elektas diskutkarton, laŭtlegas, respondas aŭ dividas pripensojn. Poste aliaj reagos k.t.p.

La celo estas interŝanĝi opiniojn kaj priprensojn, kaj tiele leĝere filozofii, filozofiece interbabili pri certaj temoj ekde propraj spertoj kaj pensoj, rilate al la vivo ĝenerale, vivkonceptoj, praktika kaj spirita konvinkoj, k.s.

"Luchtig filosoferen"

"Filozofiumado" is een woord dat Korine Cheizoo heeft uitgedacht om aan te geven dat het gaat om een praatgroep waar iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, opleiding, e.d. aan mee kan doen. Het gaat er niet om ons heel serieus met filosofen bezig te houden. De deelnemers praten aan de hand van aforismen en geestige uitspraken van beroemde en minder bekende mensen. Deze aforismen en uitspraken staan op kaarten met vragen om de discussie te stimuleren. Korine leidt het gesprek tussen de deelnemers.

Werkwijze: een deelnemer kiest een discussiekaart, leest die hardop voor, beantwoordt de vragen of deelt zijn/haar gedachten. Daarna reageren de anderen, enz. Het doel is om meningen en overpeinzingen uit te wisselen, en zo op een lichte manier te filosoferen, met elkaar te praten over bepaalde thema's uitgaande van eigen ervaringen en gedachten met betrekking tot het leven in het algemeen, concepten over het leven, praktische en spirituele overtuigingen, e.d.

When
Dec. 9, 2018
3 p.m. - 5 p.m.
 
Agenda
3:00 pm LAR kunveno
 
Where
Hotel De Koopermoolen
3-5 Warmoesstraat
Amsterdam, NL 10...
 

Organizers

Emilio

Emilio

Global Ambassador
View Profile
Bert

Bert

Global Ambassador
View Profile